Odpady pobudowlane a ochrona środowiska 27. maja 2015 00:14:00

Prace budowlane, w tym remont, wyburzenie czy też wzniesienie nowego obiektu budowlanego nierozerwalnie wiążą się z wytwarzaniem odpadów, takich jak gruz, odpady i różne śmieci. Właściciel nieruchomości, na terenie której są one składowane ma ustawowy obowiązek prawidłowego gospodarowania nimi. Faktycznie ogranicza się ono do prawidłowego składowania śmieci, a następnie ich wywozu. Nienaganna gospodarka odpadami jest niezwykle istotna dla ochrony przyrody oraz życia i zdrowia ludzi. Wytwarzanie odpadów pobudowlanych ma negatywny wpływ na wyliczone wyżej dobra, które są chronione prawem. Odpady, w tym odpady pobudowlane, są to rzeczy i substancje, które są niepotrzebne dla ich posiadacza. Wśród odpadów można wymienić takie, które stwarzają wysokie zagrożenie dla środowiska oraz zdrowia ludzi, a także odpady o zdecydowanie mniejszej szkodliwości. Śmieci zakwalifikowane do pierwszej grupy nie mogą być składowane przez posiadacza przez wybrany czas i w jakikolwiek sposób. Wywóz odpadów tej kategorii musi nastąpić w terminie przewidzianym w przepisach prawa. W razie niedopełnienia wspomnianego obowiązku posiadacz naraża się na sankcje. Odpady poremontowe, w tym między innymi kruszywo, muszą być odpowiednio przechowywane, co wynika z ich negatywnego wpływu na przyrodę. Gromadzenie odpadów bezpośrednio na glebie jest niedozwolone. Prowadzi to do destrukcji naturalnej roślinności w danym punkcie. Powoduje to jednocześnie także zniszczenie siedlisk fauny, w tym głównie owadów i płazów. Przez wzgląd na dobro środowiska powinno się zainwestować w kontenery na gruz. Wbrew pozorom wynajem kontenerów nie jest związany z dużymi kosztami. Odpowiednie przechowywanie śmieci nie czyni zadość obowiązkowi ich wywiezienia. Konieczny jest wywóz gruzu w wyznaczone do tego miejsce. W sytuacji gdy przerasta to możliwości właściciela powinien powierzyć wywóz śmieci przedsiębiorcy komunalnemu , albo prywatnemu.


gruztruesrna

Komentarze (0) ||0|| /comments/odpady-pobudowlane-a-ochrona-srodowiska
slowa kluczowe: gruz, kontenery na gruz, odpady, wywóz gruzu, wywóz odpadów, wywóz śmieci
kategorie:

Ksiega


Brak linków
Brak kategorii


Made by Palurien
for elf site
Picture by NN